Версія для друку
Понеділок, 19 березня 2018 11:44

Про стан казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів Луцького району за січень-лютий 2018 року

Про стан казначейського обслуговування

державного та місцевих бюджетів Луцького

району за січень-лютий 2018 року

Управління Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області (далі - Управління) інформує Вас про стан казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів Луцького району за січень-лютий 2018 року.

Управлінням забезпечується виконання 26 бюджетів (державний — 1, обласний — 1, районний — 1, селищний — 1, сільські — 17, ОТГ — 5), здійснюється обслуговування 79 установ та організацій, в тому числі 14 розпорядників коштів державного бюджету, 59 розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів та 6 організації, які відносяться до інших клієнтів органів казначейства.

До місцевого бюджету Луцького району за січень-лютий 2018 року за даними звіту за доходами надійшло – 110 574,7 тис. грн,  в тому числі кошти міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в сумі  80 405,2 тис. грн. До загального фонду бюджету надійшло – 106 999,2 тис. грн., а до спеціального фонду -  3 575,5 тис. грн.

Найбільшу питому вагу надходжень до загального фонду становить податок на доходи фізичних осіб (без врахування військового збору) 16 347,3 тис.грн., що складає 61,5 % від власних надходжень місцевих бюджетів до загального фонду.

За січень-лютий 2018 року по загальному фонду місцевих бюджетів проведені касові видатки на суму 98 869,7 тис. грн. (виконання до річних призначень становить 16,0 %).

За звітний період по спеціальному фонду місцевих бюджетів касові видатки становлять 2 641,1 тис. грн. (виконання до річних призначень становить   11,0 %).

Протягом січня - лютого 2018 року місцевим бюджетам району надійшло з державного бюджету субвенцій на загальну суму 72 887,20 тис. грн, касові видатки проведені на суму – 68 121,70 тис. грн, в томі числі:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу надійшло 19 185,5 тис.грн., касові видатки становлять – 19 185,5 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот надійшло 30 544,3 тис. грн., касові видатки становлять 30 535,00  тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшло 422,00 тис. грн., касові видатки становлять 422,00 тис.грн.;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 13 281,4  тис. грн., касові видатки становлять –  9 827,00 тис.грн.;

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло–  8 866,6 тис. грн., касові видатки становлять –  7 698,00 тис.грн.;

-  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань надійшло  268,2  тис. грн., касові видатки становлять –  135,00 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" надійшло 319,2  тис. грн., касові видатки становлять – 319,2 тис. грн.;

Станом на 01.03.2018 на рахунках місцевих бюджетів знаходяться кошти в сумі 85 235,7 тис.грн., в тому числі по коштах загального фонду 75 288,3 тис.грн. і 9 947,4 тис.грн. по коштах спеціального фонду, і є найбільшими серед всіх бюджетів районів і міст області.

За січень - лютий 2018 року органами місцевого самоврядування було розміщено тимчасово вільні залишки коштів на депозитних рахунках в комерційних банках в сумі 30 740,0 тис.грн., з них:

Смолигівською с/радою – 740,0 тис.грн. (Укргазбанк); районним бюджетом — 15 000,0 тис.грн. (Ощадбанк), 15 000,0 тис.грн. (Приватбанк).

Крім того, кошти Боратинської с/ради в сумі 650,0 тис. грн. знаходяться на заблокованих рахунках у Західінкомбанку.

До державного бюджету за січень - лютий 2018 року по Луцькому району за даними звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями надійшло без урахування відшкодування ПДВ — 44 958,4  тис.грн.,  в  тому  числі  до  загального  фонду  бюджету  —44 590,0 тис.грн.  та до спеціального фонду —368,4 тис.грн.

Найбільшу питому вагу надходжень до загального фонду становлять:

-  податок на прибуток підприємств – 4 284,8 тис. грн. ( 9,5%);

- податок  на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) –   29 017,8тис.грн. (64,5%);

- податок на доходи фізичних осіб (без врахування військового збору)   —6 822,9 тис.грн. (15,1 %);

- військовий збір – 2 856,3 тис.грн. (6,4 %).

Найбільшу питому вагу надходжень до спеціального фонду становлять:

-  виконавчий збір  – 75,9  тис.грн. (20,6 %).

За  січень - лютий 2018 року відшкодовано податку на додану вартість на загальну суму 8 083,2  тис.грн.     

Протягом зазначеного періоду за загальним фондом державного бюджету в районі відкрито асигнувань на суму 18 643,3 тис.грн. Касових видатків проведено на загальну суму 17 786,5 тис.грн. Залишок невикористаних відкритих асигнувань складає 854,7 тис.грн, залишок коштів на рахунках розпорядників – 2,6 тис. грн. 

За даними Держказначейства зареєстровані фінансові зобов’язання по державному бюджету станом на 01.03.2018 року  лише по загальному фонду та становлять 0,5  тис.грн.

У зв’язку з відсутністю кошторисних призначень на 2018 рік сума не перереєстрованої кредиторської заборгованості за 2014 рік (у 2015 році  частково погашена) становить 468,24 тис.грн.  по загальному фонду.

Протягом січня - лютого 2018 року Управлінням не надавались короткотермінові позики місцевим бюджетам для покриття тимчасових касових розривів.

У 2018 році органи Казначейства продовжують активну роботу в частині виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №816, яким визначено пріоритетним казначейське обслуговування розпорядників бюджетних коштів по системі “Клієнт казначейства — Казначейство”. Станом на 01.03.2018 року 21 установа уклала договір про підключення до системи дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства — Казначейство”, з них 18 отримали сертифікати і ключі підключення та 2 установи (Луцька ЦРЛ та Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу) повноцінно здійснюють операції.

Також, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2016 №1038, з 01 січня 2018 року складання і подання фінансової та бюджетної звітності здійснюється виключно в електронному вигляді. Станом на 01.03.2018 року 49 розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету підключилися до системи АС "Є — Звітність". З них 15 створили особистий кабінет.

Поряд з цим, на органи Держказначейства покладені окремі функції щодо контролю за учасниками бюджетного процесу в частині дотримання ними вимог бюджетного законодавства.

Здійснюючи попередній контроль за належним виконанням бюджетного законодавства, посадовими особами Управління протягом січня — лютого 2018 року попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства та протоколів про зупинення операцій з бюджетними коштами не складалися.

З огляду на вищевикледене вважаємо за необхідне органам місцевого самоврядування, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів:

- здійснити планування бюджетно-фінансової діяльності на 2018 рік, визначити результати та вжити необхідних заходів щодо оптимізації, удосконалення та якості використання бюджетних коштів;

- забезпечити вчасне та якісне подання всіх необхідних документів до органів казначейства, в тому числі Паспортів бюджетних програм зі змінами, для оперативного та максимального їх опрацювання в бюджетному році;

- вжити вичерпних заходів по проведенню видатків по захищених статтях та недопущенню будь якої заборгованості їх виплат;

- забезпечити створення особистого електронного кабінету і його налаштування;

- здійснити заходи щодо підключення до системи дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства — Казначейство”.

 

Переглядів 1034 Останнє редагування Понеділок, 19 березня 2018 11:59